Jip en Janneke

Net gehoord op de radio: een politicus zei dat 90% van het publiek niet snapt wat de waarde van Europa is.
90%? Daar geloof ik niets van. Nederland is vol intelligente, hoogopgeleide mensen en intelligente niet-hoogopgeleide mensen. Die zouden niets van het huidige debat over euro, crisis en aanverwante zaken begrijpen? Dat lijkt me een geval van arrogantie gecombineerd met zorgwekkende onderschatting. Die overigens epidemisch lijkt. Tv-makers, journalisten, bladenmakers, reclamemensen – het overgrote deel heeft een weinig rooskleurig beeld van de intelligentie van hun publiek.
Jip-en-Janneke-taal, en Jip-en-Janneke-beelden: dat is het niveau waarop ze communiceren en dat misschien meer zegt over hun eigen IQ – en inlevingsvermogen – dan dat van de mensen op wie ze zich richten.
(Trouwens, niets mis met Jip en Janneke, slimme kinderen gecreëerd door een intelligente schrijfster. Maar ze stellen het, denk ik, op prijs om in hun eigen literaire kinder-context te blijven.)