In de hoek

Protest vereist een reactie van degene tegen wie het protest gericht is: uitleg, verantwoording, een heropening van de onderhandelingen, of desnoods een weigering om iets te veranderen.
Maar als het stil blijft bij de tegenpartij, verliest het protest zijn zin. Letterlijk: het protest wordt hol, leeg, krachteloos.
Als er wordt geprotesteerd terwijl er niemand luistert, is dat net alsof er een kind staat te stampvoeten in de hoek. Zo’n kind is ongevaarlijk, je kunt het veilig negeren, het doet er niet toe.
Zo bezien, is negeren de perfecte tactiek om elk protest in de kiem te smoren. Zou die tactiek worden beschreven in de handboeken van de macht?